Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Σεπτέμβριος 2015
Σεπτεμβρίου 2015

Νέα Εκκλησιαστική & Ενοριακή Χρονιά
Επιφάνιου Στόκου                                                              
  Θεολόγου – Ιεροψάλτου.
Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας όρισαν ως τον μήνα εκείνο που σηματοδοτεί την έναρξη του εκκλησιαστικού και λειτουργικού έτους. Έτσι λοιπόν και εμείς αρχίζουμε να βιώνουμε την εκκλησιαστική και λειτουργική ζωή όπως ορίζει και προβλέπει η Εκκλησία. Ο χώρος στον οποίο ζούμε την εκκλησιαστική και λειτουργική σύναξη δεν είναι άλλος από την ενορία μας.
Η ενορία αποτελεί για την Εκκλησία μας τον πυρήνα εντός του οποίου ο πιστός βιώνει τον Χριστό διά των μυστηρίων της Εκκλησίας. Όπως η κυψέλη αποτελεί για τις μέλισσες τον οργανωμένο χώρο στον οποίο ζουν, έτσι και για εμάς η ενορία είναι το σπίτι μας, το πνευματικό μας σπίτι. Με κέντρο την θεία Λειτουργία της Κυριακής η ενορία είναι ο χώρος στον οποίο οι πιστοί καλούμαστε να τελέσουμε την λειτουργική Χριστοκεντρική σύναξη. Εκεί βαπτιζόμαστε, γινόμαστε μέλη της οικογένειας του Χριστού, εκεί λαμβάνουμε τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος, εκεί ο Χριστός ευλογεί τον γάμο μας, εκεί εναποθέτουμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας, εκεί θα βιώσουμε την αναστάσιμη χαρά. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο ότι ο ευσεβής και φιλόθεος λαός μας έχει ταυτίσει την έννοια της Εκκλησίας με εκείνη της ενορίας, εφόσον η  Εκκλησία εκφράζεται διά των μυστηρίων της και ο χώρος στον οποίο αυτά τελούνται είναι η ενορία. Η κατανομή των πιστών σε επιμέρους ενορίες και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας από τους πρεσβυτέρους δεν διασπά την ενότητα της τοπικής Εκκλησίας, δεν αναιρεί το χαρακτήρα της ως μίας Ευχαριστίας και ενός σώματος με κεφαλή τον Χριστό.
Ποιος είναι όμως ο δικός μας ρόλος στην ενορία μας; Κατά πόσο εμείς έχουμε στελεχώσει επαρκώς τις ενορίες μας; Πως συμμετέχουμε σε αυτήν; Πως συμβάλλουμε στο φιλανθρωπικό, κατηχητικό, νεανικό ή λειτουργικό και ποιμαντικό της έργο; Ποια είναι η δική μας παρουσία στην ενορία μας;
Το νέο εκκλησιαστικό έτος ας αποτελέσει την αφορμή για να απαντήσουμε πειστικά σε αυτά τα ερωτήματα και την αιτία για να αντιληφθούμε τη σημασία και τη σπουδαιότητα της ενορίας προκειμένου να συστρατευθούμε στο κάλεσμα που μας κάνει η Εκκλησία. Ας στελεχώσουμε και ας ενεργήσουμε δημιουργικά και παραγωγικά στο σπίτι μας – στην ενορία μας.
Καλή Εκκλησιαστική – Ενοριακή Χρονιά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου